Huong Giang Tourist JSC[email protected] /(+84) 234.3826070
  • English
|

Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang (HGT) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (niên khóa 2022)

Chiều ngày 26/4/2023 tại Khách sạn Hương Giang, Huế. HGT đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (niên khoá 2022).

Nhiệm vụ của Đại hội lần này nhằm: Đánh giá hoạt động năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và đồng thời bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của HGT

Tham dự Đại hồi gồm có:

Ông Toshihiko Takahashi – Chủ tịch HĐQT Công ty;

Ông Yukio Takahashi – Cố vấn cấp cao của Công ty;

Ông Johnny Fu – Thành viên HĐQT, Tổng GĐ Công ty;

Và các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty.

Các cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến thông qua đường link đã được gửi cho từng cổ đông trước đó để đăng ký tham dự, thảo luận và biểu quyết các nội dung của đại hội.

Ông Hồ Văn Toại – Người phụ trách Quản trị công ty, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự công ty báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Hồ Văn Toại – Người phụ trách Quản trị công ty, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự công ty báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông đủ tiêu chuẩn được triệu tập tham dự đại hội theo danh sách được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 21/3/2023 là 204 cổ đông.

Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt / tham dự trực tuyến tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/04/2023 là 19 cổ đông

Tổng số cổ phần phát hành: 20.000.000 cổ phần

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội/tham dự trực tuyến vào thời điểm khai mạc là 17,430,723 cổ phần, đạt tỷ lệ tham dự đại hội là 87,1536 %.

Đại hội thông qua:

Đoàn chủ tịch:

Ông Toshihiko Takahashi – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ toạ đại hội;

Bà Fumiyo Okuda – Thành viên Ban kiểm soát;

Ông Johnny Fu – Thành viên HĐQT, Tổng GĐ Công ty;

Ông Lê Bá Giang – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc;

Ông Đinh Nhật Tân – Thành viên HĐQT;

Ông Tetsuya Yoshida – Thành viên HĐQT.

Ban thư ký Đại hội:

Ông Thái Văn Khoa – Trưởng phòng Đầu tư

Bà Trương Thị Quỳnh Trâm – Trợ lý nhân sự.

Ban kiểm phiếu:

Ngô Đức Chính – Kế toán trưởng Công ty

Lê Văn Mùi – Trưởng bộ phận IT

Lê Văn Tuấn Hải – Chuyên viên Phòng TCKH.

Sau 2h làm việc, Đại hội đã hoàn thành chương trình đề ra, các nội dung xin ý kiến của Đại hội theo Tờ trình của HĐQT đều được cổ đông biểu quyết với có tỷ lệ tán thành cao.

Kết quả biểu quyết bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Các cá nhân trúng cử BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Ông Nguyễn Phước Quý Thịnh – Thư ký Ban Tổng Giám đốc

Sau đây là một vài hình ảnh Đại hội Cổ đông 2023 của HGT:

Ông Toshihiko Takahashi – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc đại hội
Ông Lê Bá Giang – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty đại diện tổng kết báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
Bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày tới Đại hội những kết quả, hoạt động BKS đã thực hiện trong năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023.
Các Cổ đông thảo luận và tham gia biểu quyết trực tuyến
Ông Ngô Đức Chính -Trưởng Ban kiểm phiếu Công bố kết quả kiểm phiếu
Ông Thái Văn Khoa – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
Ông Hồ Văn Toại thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 niên khoá 2022.

Bài viết liên quan

Khai trương Azerai La Residence, Huế, Việt Nam

Khách sạn cổ La Residence Hue vừa tổ chức khai trương chuyển đổi thương hiệu thành Azerai La Residence Hue và trở thành khách sạn […]

Xem thêm

Khách sạn Azerai La Residence Huế là 1 trong 10 khách sạn hàng đầu Đông Nam Á

Azerai La Residence Huế là khách sạn duy nhất của Việt Nam nằm trong top 10 khách sạn được yêu thích nhất Đông Nam Á […]

Xem thêm

“Ngày hội Lân 2019” tại Cố đô Huế

Tổng cộng có 50 đội đến từ các quốc gia trên toàn thế giới bao gồm Malaysia, Singapore, Thái Lan và nước chủ nhà, Việt […]

Xem thêm