Huong Giang Tourist JSC[email protected] /(+84) 234.3826070
  • English
|

Cổ đông liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG
Số 02 Nguyễn Công Trứ, Thành Phố Huế, Việt Nam

Thư ký HĐQT
Ông: Nguyễn Công Thùy
Email: [email protected]
Phone: 0903503353

 

Liên hệ