Huong Giang Tourist JSC[email protected] /(+84) 234.3826070
 • English
|

Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang (HGT) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (niên khóa 2019)

Do tình hình dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp và kéo dài. Để đảm bảo an toàn và sức khỏe của các cổ đông. Chiều ngày 17/12/2020 tại Khách sạn Hương Giang, Huế, HGT đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của HGT

Tham dự Đại hồi gồm có:

* Tại điểm cầu Nhật Bản có:

– Ông Yukio Takahashi – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang.

– Ông Go Fujijama – Thành viên HĐQT

– Bà Fumiyo Okuda – Thành viên BKS

* Tại điểm cầu Hồng Kong có ông Johnny Fu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

* Tại điểm cầu Huế – Việt Nam, có:

– Ông Lê Bá Giang – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

– Ông Yoshida Tesuya – Thành viên HĐQT

Các cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến thông qua đường link đã được gửi cho từng cổ đông để đăng ký tham dự, thảo luận và biểu quyết các nội dung của đại hội.

Ông Hồ Văn Toại – Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự công ty báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Tại Đại hội, Ông Hồ Văn Toại – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả trước Đại hội. Theo đó:

 • Tổng số cổ đông đủ tiêu chuẩn được triệu tập tham dự đại hội theo danh sách được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 04/12/2020 là 202 cổ đông.
 • Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt / tham dự trực tuyến tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 17/12/2020 là: 32 cổ đông

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội/tham dự trực tuyến vào thời điểm khai mạc 17.871.323 cổ phần, đạt tỷ lệ tham dự đại hội là 89.36 %.

Đoàn chủ tịch:

 1. Ông Yukio Takahashi – Chủ tịch HĐQT Công ty;
 2. Ông Go Fujiyama – Thành viên HĐQT;
 3. Ông Johnny Fu – Thành viên HĐQT, Tổng GĐ Công ty;
 4. Ông Yoshida Tetsuya – Thành viên HĐQT
 5. Ông Lê Bá Giang – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc;  

Chủ tọa cuộc họp;

Ban Kiểm phiếu:

 1. Ông Ngô Đức Chính – Trưởng ban
 2. Ông Lê Văn Mùi – Thành viên
 3. Ông Lê Văn Tuấn Hải – Thành viên

Ban Thư ký

 1. Ông Nguyễn Công Thùy   – Thư ký HĐQT;
 2. Bà Trương Thị Quỳnh Trâm   – Chuyên viên Phòng Tổ chức Nhân sự;

Sau 2 giờ 30 phút làm việc, Đại hội đã hoàn thành chương trình đề ra, các nội dung xin ý kiến của Đại hội theo Tờ trình của HĐQT đều được cổ đông biểu quyết với có tỷ lệ tán thành cao.

Sau đây là một vài hình ảnh Đại hội Cổ đông 2020 của HGT

Ông Yukio Takahashi – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc đại hội
Ông Lê Bá Giang – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công tyđại diện tổng kết báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020
Bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan – Người được Ban kiểm soát ủy quyền trình bày tới Đại hội những kết quả, hoạt động BKS đã thực hiện trong năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.
Ông Hồ Văn Toại – Trưởng phòng Nhân sự trình bày tóm tắt báo cáo dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
Ông Lê Bá Giang – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty điều hành phần thảo luận của các cổ đông.
Ông Lê Bá Giang phát biểu và tuyên bố tiến hành biểu quyết trực tuyến
Các Cổ đông thảo luận và tham gia biểu quyết trực tuyến
Ông Ngô Đức Chính -Trưởng Ban kiểm phiếu Công bố kết quả kiểm phiếu
Ông Nguyễn Công Thùy – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
Ông Lê Bá Giang thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Huong Giang Tourist

Bài viết liên quan

Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang (HGT) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (niên khóa 2020)

Do tình hình dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp và kéo dài. Để đảm bảo an toàn và tuân thủ theo chính sách phòng […]

Xem thêm

Cầu ngói Thanh Toàn gần 250 tuổi sau đại trùng tu

Cầu ngói Thanh Toàn được xem là công trình làng quê đẹp nhất ở xứ Huế. Sau một thời gian trùng tu tôn tạo, cây […]

Xem thêm

Hà Nội và Huế lọt top 10 thành phố tốt nhất châu Á năm 2023 theo Giải thưởng Travel+Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2023

Theo thông tin từ Tổng cục du lịch, Giải thưởng Travel+Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2023 hạng mục “Thành phố” mới đây đã vinh danh […]

Xem thêm