Huong Giang Tourist JSC[email protected] /(+84) 234.3826070
  • English
|

Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang (HGT) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 (niên khóa 2018)

Chiều ngày 31/05/2019 tại Huế, HGT đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhằm thông báo tình hình hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 tới các cổ đông của Công ty.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của HGT

Tới dự Đại hội có:

– Ông Yukio Takahashi – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang.

– Ông Johnny Fu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang và các thành viên trong HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cùng đại diện các doanh nghiệp, khách mời và cổ đông của HGT.

Ông Hồ Văn Toại báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Tại Đại hội, Ông Hồ Văn Toại – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả trước Đại hội. Theo đó:

       – Tổng số cổ đông đủ tiêu chuẩn được triệu tập tham dự đại hội theo danh sách được Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương chốt ngày 03/05/2019 là 204 cổ đông. 

       – Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 31 tháng 05 năm 2019 là 65 cổ đông,

      – Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có mặt tại đại hội vào thời điểm khai mạc là 19.356.200 cổ phần, đạt tỷ lệ tham dự đại hội là 96,78%.

Theo qui định tại khoản 1, Điều 18 Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang: “Đại hội đồng cổ đông chỉ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết”.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đủ điều kiện để tiến hành.

Đại hội thống nhất thông qua: Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức của Đại hội. Cụ thể, Đoàn Chủ tịch điều hành và chỉ đạo Đại hội có 4 người, gồm:

–  Ông Yukio Takahashi – Chủ tịch HĐQT;

–  Ông Johnny Fu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;

–  Ông Lê Bá Giang – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Cty;

–  Ông Go Fujiyama – Thành viên HĐQT.

Ban thư ký Đại hội gồm:

–    Ông Nguyễn Công Thùy – Thư ký HĐQT;

–    Bà Trương Thị Quỳnh Trâm – Chuyên viên Phòng Tổ chức Nhân sự;

–    Ông Nguyễn Phước Quý Thịnh – Thư ký Ban Tổng Giám đốc.

Ông Lê Bá Giang đại diện tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và trình bày Tờ trình liên quan đến KQ HĐ KD của Công ty tới cổ đông trong năm 2018

Trong phần báo cáo của Ban Điều hành, Ông Lê Bá Giang – TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty tổng kết lại những điểm nổi bật trong hoạt động của HGT trong năm 2018.

Ông trình bày những điều đã làm được và những khó khăn mà các đơn vị của HGT gặp phải.  

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2018 đạt 86.126 triệu đồng, tăng 5,67% so với năm 2017 và tăng 3,80% so với kế hoạch năm 2018. Lợi nhuận trước thuế 3.728 triệu đồng, tăng 26% so với kế hoạch và tăng 162,43% so với năm 2017.

Tổng doanh thu của báo cáo riêng năm 2018 đạt 48.366 triệu đồng, tăng 13,10% so với năm 2017 và tăng 10,78% so với kế hoạch năm 2018. Lợi nhuận trước thuế (- 1.157) triệu đồng; Nguyên nhân: do trong năm 2018 các đơn vị liên doanh giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư và không phân phối khoản lợi nhuận về cho Công ty Hương Giang. Kế hoạch lợi nhuận thu về từ các liên doanh trong năm 2018 là 8.647 triệu đồng.

Đại hội cũng đã được nghe Ông Lê Bá Giang trình bày về các Tờ trình số 1: Báo cáo kiểm toán năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

Theo Ông Lê Bá Giang, trên cơ sở chiến lược kinh doanh chung của HĐQT, kết quả kinh doanh 2018 và năng lực kinh doanh của từng đơn vị, Ban TGĐ Công ty đã xây dựng kế hoạch chung toàn công ty như sau: Doanh thu thuần: 94.380 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế: 7.231 triệu đồng.

Ông cũng trình  bày tình hình triển khai các dự án của Công ty và kết luận rằng phải tích cực làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành các thủ tục
pháp lý và triển khai thực hiện các dự án đúng tiến độ. Hoàn thành kế hoạch đầu tư tại cơ sở 11 Lê Lợi (Festival Restaurant). Kiên trì tìm giải pháp phù hợp để thanh lý hợp đồng liên doanh khách sạn Saigon Morin để cải tạo và tổ chức kinh doanh.

Ông cũng nhấn mạnh rằng chăm lo đời sống người lao động, nâng cao phúc lợi cho người lao động trên cơ sở nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

Ông Hồ Minh Quốc– Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tới Đại hội những kết quả, hoạt động BKS đã thực hiện trong năm 2018, nhiệm vụ năm 2019
Ông Jonhny Fu – Tổng Giám đốc HGT phát biểu và mời các Cổ đông cho ý kiến.

Các Cổ đông đang thảo luận về những nội dung trong Đại hội
Ông Lê Bá Giang tuyên bố tiến hành biểu quyết vào phiếu

Ông Lê Bá Giang phát biểu tại Đại hội thông qua Ban Kiểm phiếu và tiến hành biểu quyết.

Ông Ngô Đức Chính -Trưởng Ban kiểm phiếu Công bố kết quả kiểm phiếu
Ông Nguyễn Công Thùy – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội thống nhất thông qua Nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2019.

Ông Lê Bá Giang kết luận Đại hội

Kết luận tổng kết Đại hội, Ông Lê Bá Giang – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cho biết: “Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang năm 2019 (niên khóa 2018) đã được tiến hành theo đúng các trình tự thủ tục quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang. Đại hội đã hoàn thành chương trình nội dung đã đề ra.

Đoàn Chủ tịch chân thành cảm ơn các cổ đông đã động viên, cùng chia sẻ những khó khăn của Công ty trong thời gian qua. Đến đây tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần du lịch Hương Giang năm 2019 (niên khóa 2018).

Kính chúc quý vị cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin chân thành cảm ơn./.”

Huong Giang Tourist

Bài viết liên quan

Mở chặng bay mới Đà Nẵng – Huế bằng thủy phi cơ

Kể từ ngày25/4 , tuyến Đà Nẵng – Huế có thêm phương tiện hàng không là một sự thay thế tuyệt vời thay cho các […]

Xem thêm

Những món 10.000 đồng nên ăn khi đến Huế

Với 100.000 đồng, bạn có thể thưởng thức các món ăn truyền thống nổi tiếng ở Huế, giá mỗi suất khoảng 10.000 đồng trở xuống. […]

Xem thêm

Huế hoàn thành dự án làm sạch cổng Ngọ Môn

Các chuyên gia Đức đã làm sạch lớp rêu mốc bám trên tường công trình cổng Ngọ Môn (Đại nội  Huế) trong 15 ngày. Sáng […]

Xem thêm