Huong Giang Tourist JSC[email protected] /(+84) 234.3826070
 • English
|

Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang (HGT) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (niên khóa 2021)

Do tình hình dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp và kéo dài, chiều ngày 26/4/2022 tại Khách sạn Hương Giang, Huế, HGT đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến.

Nhiệm vụ của Đại hội lần này nhằm: Đánh giá hoạt động năm 2021, Đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của HGT

Tham dự Đại hồi gồm có:

 • Ông Yukio Takahashi – Chủ tịch HĐQT Công ty;
 • Ông Johnny Fu – Thành viên HĐQT, Tổng GĐ Công ty

Và các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty

Các cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến thông qua đường link đã được gửi cho từng cổ đông để đăng ký tham dự, thảo luận và biểu quyết các nội dung của đại hội.

Ông Hồ Văn Toại – Người phụ trách Quản trị công ty, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự công ty báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Hồ Văn Toại – Người phụ trách Quản trị công ty, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự công ty báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

 • Tổng số cổ đông đủ tiêu chuẩn được triệu tập tham dự đại hội theo danh sách được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 25/3/2022 là 202 cổ đông.
 • Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt / tham dự trực tuyến tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/04/2022 là 14 cổ đông
 • Tổng số cổ phần phát hành: 20.000.000 cổ phần
 • Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội/tham dự trực tuyến vào thời điểm khai mạc là 17,822,023 cổ phần, đạt tỷ lệ tham dự đại hội là 89,1101%.

Đại hội thông qua:

Đoàn chủ tịch:

 1. Ông Yukio Takahashi – Chủ tịch HĐQT Công ty;
 2. Ông Johnny Fu – Thành viên HĐQT, Tổng GĐ Công ty;
 3. Ông Tetsuya Yoshida – Thành viên HĐQT
 4. Ông Lê Bá Giang – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc; Chủ tọa cuộc họp;

 Ban thư ký Đại hội:

 1. Ông Thái Văn Khoa – Trưởng phòng Đầu tư
 2. Bà Trương Thị Quỳnh Trâm – Trợ lý nhân sự.

Ban kiểm phiếu:

 1. Ngô Đức Chính – Kế toán trưởng Công ty
 2. Lê Văn Mùi – Trưởng bộ phận IT
 3. Lê Văn Tuấn Hải – Chuyên viên Phòng TCKH.

Sau 2h làm việc, Đại hội đã hoàn thành chương trình đề ra, các nội dung xin ý kiến của Đại hội theo Tờ trình của HĐQT đều được cổ đông biểu quyết với có tỷ lệ tán thành cao.

Kết quả biểu quyết bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Các cá nhân trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026:

 1. Ông Toshihiko Takahashi
 2. Ông Đinh Nhật Tân

Sau đây là một vài hình ảnh Đại hội Cổ đông 2022 của HGT:

Ông Yukio Takahashi – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc đại hội
Ông Lê Bá Giang – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty đại diện tổng kết báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022
Bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày tới Đại hội những kết quả, hoạt động BKS đã thực hiện trong năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.
Các Cổ đông thảo luận và tham gia biểu quyết trực tuyến
Ông Ngô Đức Chính -Trưởng Ban kiểm phiếu Công bố kết quả kiểm phiếu
Ông Thái Văn Khoa – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
Ông Hồ Văn Toại thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

 

 

Bài viết liên quan

Marathon Hue 2019

Hue Half Marathon là một trong những hoạt động thể thao quần chúng mang giá trị cộng đồng diễn ra vào ngày 28/04/2019. Thành Phố […]

Xem thêm

Các sự kiện ở huế trong tháng 12 năm 2020

NGÀY HỘI ÁO DÀI VÀ LỄ HỘI ẨM THỰC HUẾ Thời gian: 18/12 đến 20/12/2020 Địa điểm: tại trục đường đi bộ ven sông Hương […]

Xem thêm

Giải chạy quy mô 5.000 người tại Huế tháng 4 năm 2020

Giải chạy diễn ra vào ngày 5/4/2020 trùng dịp Festival Huế, dự kiến sẽ thu hút đông đảo các du khách đến với mảnh đất […]

Xem thêm