Huong Giang Tourist JSC[email protected] /(+84) 234.3826070
  • English
|

Tuyển dụng

[Đã tuyển dụng] Thông tin tuyển dụng lao động

  CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG cần tuyển VỊ TRÍ: Thư ký/ trợ lý tiếng Nhật YÊU CẦU: Chứng chỉ N3 trở […]

Xem thêm